ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΛΑ

ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ 1880 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ 1892 ΚΑΙ ΤΟΥ 1917