ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι μαθητές και μαθήτριες της 1ης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος του Τακτικού Διαγωνισμού , των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες είναι δημότης των ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς, και Βαρβίτσας, ή της Δημοτικής Ενότητας Καρυών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών συμπληρωμένων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων ή της Δημοτικής Ενότητας. Η Φοίτηση, τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις αδιαλείπτως, πρέπει να είναι σε δημοτικό σχολείο της ευεργετούμενης Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Ενότητας όπου είναι δημότης ο γονέας ( ή κηδεμόνας). Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι από την Δημοτική Ενότητα Καρυών και τις Τοπικές Κοινότητες Βαμβακούς και Βαρβίτσας , πρέπει να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο Καρυών , και οι υποψήφιοι από τις Τοπικές Κοινότητες Βασαρά και Βρεσθένων πρέπει να έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο Σελλασίας – Θεολόγου – Βουτιάνων.

Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι μαθητές και μαθήτριες της 1ης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος του τακτικού διαγωνισμού , που κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα και φέρουν το επώνυμο «Ματάλας-α», ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο είναι δημότες οι γονείς και του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Συμπληρωματικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί μόνον και εφ΄ όσον κάποιες από τις 6 θέσεις του Τακτικού Διαγωνισμού δεν καλυφθούν, για διάφορους λόγους, από τον Τακτικό Διαγωνισμό, και μόνον για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι μαθητές και μαθήτριες της 1ης Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος του Τακτικού Διαγωνισμού, των οποίων τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς/κηδεμόνες είναι δημότης των ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς, και Βαρβίτσας, ή της Δημοτικής Ενότητας Καρυών (για την/τις θέση/εις που δεν καλύφθηκε/αν από τον Τακτικό Διαγωνισμό) , για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών συμπληρωμένων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω ευεργετούμενων Τοπικών Κοινοτήτων ή της Δημοτικής Ενότητας (για τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τον Τακτικό Διαγωνισμό), και ανεξάρτητα του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο φοίτησαν, αρκεί το σχολείο αυτό να είναι εντός του νομού Λακωνίας.

Τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι μαθητές και μαθήτριες 1ης Γυμνασίου, που κατάγονται από την οικογένεια Ματάλα, έως και εκ προμάμμης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο είναι δημότες οι γονείς και του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοίτησαν.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ:

Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν κάποιες θέσεις από τον Τακτικό Διαγωνισμό προκηρύσσεται Συμπληρωματικός Διαγωνισμός κατά τον μήνα Δεκέμβριο ή Ιανουάριο.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:

Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξετάζονται γραπτά στα μαθήματα: α) της Γλώσσας και β) των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Οι υποψήφιοι υπότροφοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εξετάζονται αλλά γίνονται υπότροφοι:

Α) σύμφωνα με το βαθμό πρόσβασης τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ για τις μισές θέσεις που είχαν καταληφθεί όταν εκείνοι φοιτούσαν στην Α’ Γυμνασίου και

Β) σύμφωνα με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και ανάλογα με την βαρύτητα της σχολής για τον Μεταπτυχιακό.

ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της δημοτικότητας του γονέα/κηδεμόνα, το σχολείο από το οποίο αποφοίτησες είναι εντός του νομού Λακωνίας και είσαι μόνιμος κάτοικος των ευεργετούμενων τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, μπορείς να συμμετέχεις στον συμπληρωματικό διαγωνισμό, εφ΄ όσον προκύψει κενή θέση για την περιοχή σου.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

Όχι δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ;

Κλήρωση διενεργείται μεταξύ ισοβαθμούντων μαθητών, που ήταν υποψήφιοι για την ίδια υποτροφία , μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή . Η κλήρωση γίνεται στα γραφεία του Καθιδρύματος στην Σπάρτη από το Διοικητικό Συμβούλιο . Στην κλήρωση μπορούν να παραβρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι για αυτήν , κατόπιν αιτήματός τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ;

Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός πέραν της εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος απαιτεί και τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ο χρόνος καταβολής των υποτροφιών εκτιμάται εντός μηνός από την τελική έγκριση της παραπάνω υπηρεσίας.

ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;

Πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και άλλα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα του Καθιδρύματος στην διεύθυνση www.matalasfoundation.com.

Μπορείς παράλληλα να απευθυνθείς : Α) στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σπάρτης στη Σπάρτη και στο τηλέφωνο 2731026580 και Β)στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης του Καθιδρύματος στην Αθήνα, οδός Χάμιλτον 6Δ. τηλ.210 8218610.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καταρτίζονται οι πίνακες υποψηφίων υποτρόφων σύμφωνα με τη θέση υποτροφίας που διαγωνίζονται για να καλύψουν, της Δημοτικής Ενότητας Καρυών και των Τοπικών Κοινοτήτων , Βασαρά, Βρεσθένων, Βαμβακούς , Βαρβίτσας ή έχοντες καταγωγή από την οικογένεια Ματάλα και φέροντες το επώνυμο «Ματάλας –α ή έχουν καταγωγή έως και εκ προμάμμης εκ της οικογενείας Ματάλα».

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων των υποτρόφων κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία με την προϋπόθεση να είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας μεγαλύτερος του 14. Κατόπιν επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει μέσω όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους που διαγωνίστηκαν για την ίδια θέση. Για παράδειγμα: ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας από τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν για την θέση της Δημοτικής Ενότητας Καρυών, ανακηρύσσεται υπότροφος Καρυών. Ανάλογα ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας από τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν για την θέση της Τοπικής Κοινότητας Βασαρά , ανακηρύσσεται υπότροφος Βασαρά και ούτω κάθε εξής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο η περισσοτέρων υποψηφίων , διενεργείται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.