Ο ΔΙΑΘΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ

 

Βράβευση Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα στην εκδήλωση για την ημέρα τιμής και μνήμης των εθνικών ευεργετών στις 30/9/2008

Από αριστερά: Ο Γενικός Διευθυντής του ιδρύματος Ματάλα κ. Θεόδωρος Ματάλας, ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Τοσίτσα κ. Μιλτιάδης Σινιόσογλου- Τοσίτσας, οι Υφυπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κκ Αντώνης Μπέζας και Νίκος Λέγγας, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Μελά κ. Βίκτωρ Μελάς και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Ευγενίδης.