ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ:
Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ:
Οι υποψήφιοι υπότροφοι εξετάζονται γραπτά στα μαθήματα: α) της Γλώσσας και β) των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού.

ΣΕ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
Οι υποψήφιοι υπότροφοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εξετάζονται αλλά γίνονται υπότροφοι:
Α) σύμφωνα με το βαθμό πρόσβασης τους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ για τις μισές θέσεις που είχαν καταληφθεί όταν εκείνοι φοιτούσαν στην Α’ Γυμνασίου και
Β) σύμφωνα με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και ανάλογα με την βαρύτητα της σχολής για τον Μεταπτυχιακό.

ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;
Όχι δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.

ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥ;
Κλήρωση διενεργείται μεταξύ ισοβαθμούντων μαθητών, που ήταν υποψήφιοι για την ίδια υποτροφία , μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή. Η κλήρωση γίνεται στα γραφεία του Καθιδρύματος στην Σπάρτη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην κλήρωση μπορούν να παραβρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι για αυτήν , κατόπιν αιτήματός τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ;
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός πέραν της εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του Καθιδρύματος απαιτεί και τελική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ο χρόνος καταβολής των υποτροφιών εκτιμάται εντός μηνός από την τελική έγκριση της παραπάνω υπηρεσίας.

ΕΙΜΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ;
Πρωτότυπες αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και άλλα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα του Καθιδρύματος στην διεύθυνση www . matalas – foundation . com .
Μπορείς παράλληλα να απευθυνθείς :

Α) στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σπάρτης στη Σπάρτη και στο τηλέφωνο 2731026580 και

Β)στο γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης του Καθιδρύματος στην Αθήνα, οδός Χάμιλτον 6Δ. τηλ.210 8218610.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ