Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου

Χάμιλτον 6 δ

104 34 Αθήνα

Τηλ: 210 82 18 610

Fax: 210 82 18 510

Email: info@matalas-foundation.com