Κάτω από το βάρος των παγκόσμιων εξελίξεων, η αναφορά σε ιδανικά, αλτρουισμό και κοινωνική προσφορά, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία της πατρίδας μας στηρίχθηκε στις προσφορές ευεργετών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο, η Ριζάρειος, η Βαρβάκειος, η Πάντειος, η Χαροκόπειος και πλήθος άλλων ιδρυμάτων, υπάρχουν για να μας θυμίζουν το «έμφυτο» χάρισμα των Ελλήνων για προσφορά.

Η συμβολή των ιδρυμάτων στην ανάπτυξη του τόπου μας έχει υπάρξει καθοριστική, κάλυπτε κομμάτια κοινωνικής δράσης, στην οποία η πολιτεία αδυνατούσε να αναπτύξει δραστηριότητα.

Το Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμόνιου ανήκει στην κατηγορία των ιδρυμάτων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση της Λακωνικής νεολαίας. Στα 80 και πλέον έτη συνεχούς δράσης του συνέβαλλε σημαντικά, παρέχοντας υποτροφίες και απονέμοντας χρηματικά έπαθλα.

Το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 το ίδρυμα έχει καταβάλει για τροφεία υποτρόφων το ποσό των 300.850 € εκ των οποίων 211.650 από 1/1/2011 έως 30/7/2011.

Το ίδρυμα, μέσα από μια δυναμική πορεία, έχει καταφέρει να είναι ένας σύγχρονος οργανισμός, που εξυπηρετεί τους σκοπούς του Αείμνηστου Διαθέτη με αμεσότητα και ευελιξία.

Πρόσφατα, καθιερώθηκε νέος τρόπος επιλογής υποτρόφων, με τη δημιουργία ενός συστήματος που έχει σαν αρχή του την αξιοκρατία και την αρωγή των μαθητών των ορεινών κοινοτήτων. Με τη νέα διαδικασία το Ματάλειο καθιέρωσε ετήσιους διαγωνισμούς πρόσληψης υποτρόφων, για μαθητές και μαθήτριες που κατάγονται από τη Λακεδαίμονα και παράλληλα αύξησε τις προβλεπόμενες θέσεις υποτρόφων.

Εξίσου κρίσιμο θεωρείται η καθιέρωση της άμεσης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη δραστηριότητα του ιδρύματος. Με συχνές ενημερωτικές επιστολές, ο φορέας μας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους υποτρόφους. Παράλληλα στην ιστοσελίδα μας βρίσκονται όλες οι κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και τη λειτουργία μας.

Οι δραστηριότητες του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα δε σταματούν στην παροχή υποτροφιών. Ετησίως επιδοτεί τον Αθλητικό Σύλλογο Σπάρτης, τον Αθλητικό Σύλλογο Καρυών, τον Εφημέριο και τον Ιατρό των Καρυών. Το ίδρυμα ,εκφράζοντας την οικολογική ευαισθησία του Αείμνηστου Διαθέτη, επιχορηγεί την αναδάσωση και φύλαξη του δάσους των Καρυών.

Μέσα από ένα πνεύμα γενικότερης ανανέωσης στους στόχους μας είναι και η συμπλήρωση του καταστατικού με νέες δραστηριότητες και στόχους.

Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά, μερικά όμως θα μπορούσαν να είναι:

  • Συνδρομή για την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων με θέμα τη Λακωνία
  • Σύναψη συμφωνίας με καταστήματα και εκδοτικούς οίκους για προσφορά στους υποτρόφους μας εκπαιδευτικού υλικού.
  • Επιδότηση και διοργάνωση σεμιναρίων για τους υποτρόφους μας.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα.
  • Ανάπτυξη σχέσεων με ιδρύματα του εξωτερικού και ομογενειακές οργανώσεις με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου αποστολής υποτρόφων στο εξωτερικό.

Σίγουρα, οι δυνατότητες ενός φορέα με τόσο μακρά και επιτυχημένη ιστορία είναι σημαντικές. Η ανάπτυξή του είναι καθήκον και στόχος ύψιστος για εμάς.

Επιδίωξη μας η Λακωνία να έχει ένα ισχυρό σύμμαχο στην εκπαιδευτική της διαδικασία και το όνομα του Αειμνήστου Διαθέτου μας Αθανασίου Ματάλα να μείνει για πάντα Ζωντανό.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΜΑΤΑΛΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ