ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022-2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2020-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018-2019 & Β) ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018-2019 & Β) ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018-2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Εξεταστέα ύλη διαγωνισμού 2011 (αφορά μαθητές υποψηφίους υπότροφους)

Εξεταστέα ύλη προηγούμενων εξετάσεων

Θέματα προηγούμενων εξετάσεων

Δελτίο τύπου του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος σχετικά με τις υποτροφίες για το έτος 2011

Προκήρυξη για διαγωνισμό επιλογής υποτρόφων 2011