Το καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα επιχορηγεί ετησίως (βάσει του άρθρου Ζ παράγραφος 1-5 της διαθήκης του αειμνήστου Αθανασίου Ματάλα):

– Τον Σπαρτιατικό Γυμναστικό Σύλλογο Σπάρτης

– Τον Αθλητικό Σύλλογο Καρυών «Ο Καρυάτης»

– Τον Ιατρό των Καρυών

– Τον Εφημέριο των Καρυών και

– Την αναδάσωση και φύλαξη του Δάσους των Καρυών.